Lovesome UNUSUAL ROSE „Rozinka” – BOB-Junior na wystawie klubowej w Pradze!!!!


Lovesome UNUSUAL ROSEWSPANIAŁE WIEŚCI Z CZECH !!!! / SUPER NEWS FROM CZECH REPUBLIK !!!!
2015.04.18 na wystawie klubowej w Pradze Horni Pcernice 
sędzia Jadranka Mijatovič, Croatia
       
2015.04.18 in Club show Praha Horní Počernice
judge: Jadranka Mijatovič, Croatia

Lovesome UNUSUAL ROSE "Rozinka"
Excelent 1/15, CAJC, BOB-Junior (from 24 young shelties) !!!!!

 
Właściciel /
Owner:  Eva Fialova, CZ
Zdjęcie /
Photo: Lucie Kučerová, CHS Z Lomu ve skále
 
Pełne wyniki /
Full resultshttp://www.sheltie.cz/2015-povystavni-hp.pdf

 

zdjęcie / photo: Veronika Beranová Jelínková

Lovesome UNUSUAL ROSE
zdjęcie / photo: Lucie Kučerová