Archiwum dnia: 14 marca 2019


Lovesome sheltie
PIES KOCHA INACZEJ Hierarchia w stadzie psów ma na celu utrzymanie ładu i porządku w grupie. Osobnik alfa – dominujący w stadzie, kieruje całą jego pracą. Nie musi ulegać ani podporządkowywać się innym psom – to reszta grupy dopasowuje się do niego. Miłość człowieka do psa często idzie w złym […]

PIES KOCHA INACZEJ