Lovesome Sheltie – córeczka Merlina (fot. 1 tydzieñ)