Wystawa Międzynarodowa w Poznaniu


8 listopada 2008 na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu (sędzia: Jadwiga Niciewicz)

Merlin został M£ODZIE¯OWYM ZWYCIęZC¡ POLSKI, a także NAJLEPSZYM JUNIOREM W RASIE !!!!!

Merlin - Mł.Zw.Polski'2008, Naj.Junior w Rasie Poznañ '2008
Merlin na ringu – fot. Małgorzata Kucnerowicz