Wystawa krajowa w RadomiuDebiut wystawowy, a jednocześnie duży sukces siostry Sisi – ślicznej Carmen

Na wystawie krajowej w Radomiu Lvoesome KING'S ROSE (Carmen) wystawiana w klasie młodzieży zdobyła BOB i BOG-3.

Synek Montiego i Trini  LICENCE TO WIN Silvello  w klasie baby otrzymał wo1

Ogromne gratulacje!!!!!!


– Lovesome KING'S ROSE – klasa młodzieży / junior class – V1, Zw.Mł, BOB Junior, BOB, BOG-3

Syn Montiego
– LICENCE TO WIN Silvello (Monty + Trinia) – klasa baby / baby class – wo1