Sisi Najlepszą Suką Rankingu czeskiego klubu sheltie oraz rankingu ZKwP Lublin


   

 Multi JCH Lovesome KISS FROM A ROSE "Sisi"

(Ch.Muggebigge BIRK x Multi Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE)

 *  NAJLEPSZA SUKA Klubu Sheltie CZ'2013 / THE BEST FEMALE SHELTIE CLUB CZ '2013

 *  NAJLEPSZA SUKA JUNIOR ZKwP O/Lublin / BEST JUNIOR FEMALE '2013  in ZKwP O/Lublin (with all breeds of dogs)
 

 
Zdjęcie: My sweet Sisi - Multi JCH Lovesome KISS FROM A ROSE (Ch.Muggebigge BIRK x Multi Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE)  THE BEST FEMALE  SHELTIE CLUB CZ '2013  Sisi is also BEST JUNIOR FEMALE in ZKwP O/Lublin  (with all breeds of dogs)  I am very, very happy :-)