Merlin skoñczył roczek!!!!


Dziś nasz kochany  Merlin skoñczył roczek!
Moc życzeñ dla ślicznych siostrzyczek JADE i COCO!!!!
Obrazek "http://little-star.pl/lovesome/2008.11.30-merlin1rok.jpg" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.
Mł.Zw.PL Poznañ'08, JN Vilnius Autumn'08, JN Vilnius Golden Cup '08
Vanilla Hills NO STRINGS ATTACHED LOVESOME

Jesteśmy dumni z naszego młodziutkiego Merlina.
W ciągu krótkiego sezonu wystaw jaki miał w klasie młodzieży, zdobył wiele tytułów, także rozpoczął championaty młodzieżowe trzech krajów: Polski, Litwy i Słowacji.

Oceniany przez sędziów z różnych krajów (Austrii, Anglii, Białorusi, Czech, Danii, Hiszpanii, Litwy, Luxemburga, Norwegii, a także Polski), zawsze miał oceny doskonałe i niemal zawsze najwyższe lokaty. Trzecia lokata na wystawie Europejskiej na Węgrzech w stawce 9 psów, V-ce zwcięstwo młodzieżowe klubu Węgier, Młodzieżowy Zwycięzca Vilnius AUTUMN'08, Młodzieżowy Zwycięzca Vilnius GOLDEN CUP'08, Młodzieżowy ZWYCIęZCA POLSKI'08, 4 x Najlepszy Junior w Rasie (w tym 3 razy na wystawach międzynarodowych!)
Dodać do tego należy Best Puppy wystawy klubowej na Słowacji,  V-ce BIS wystawy międzynarodowej Szczecin'08, V-ce BIS wystawy krajowej ¦wierklaniec'2008 i 4 x Najlepsze Szczenię w Rasie!

W dniu urodzin Merlina wszystkim sędziom dziękujemy za docenienie zalet naszego pupila i tytuły jakie zdobył zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

A tak nasz Merlin wygląda mając 12 miesięcy:

Merlin 1 rok

Merlin 1 rok

Merlin 1 rok