Lovesome QUASAR – CEA genetycznie celar!!!!


Lovesome sheltie - QuasarOtrzymaliśmy dziś dobrą wiadomość – przyszły nam wyniki badań genetycznych z VetComplex.

Lovesome QUASAR 
genetycznie WOLNY OD CEA (CEA genet. CLEAR!!!!)
 
MDR-1+/- (carrier)