Lovesome PARYSLovesome PARYS w wieku 3 miesięcy / Lovesome PARYS at 3 mths. old

( C.I.B., Multi Grand.Ch, Multi Club Ch, Multi Ch, Multi Junior Ch. Vanilla Hills NO STRINGS ATTACHED LVOESOME x Mutli Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE)

 

Poniżej Parys w wieku 12 tygodni
z babcią Rose

Miło mi tez przedstawić oficjalny dyplom wujka Duke 🙂

I am very proud <3 <3 <3  Thanks Lotta :-)
To w naszej rasie chyba pierwszy champion Szwecji o polskim pochodzeniu 🙂